Nordisk Panoramas Styrelse

Nordisk Panoramas styrelse består av en styrelseledamot från varje nordiskt land. Samtliga ledamöter är aktiva inom filmbranschen och har god kännedom om kortfilmen och dokumentärfilmen i respektive land.

De nationella styrelseledamöterna är invalda för en fyraårsperiod (det är möjligt att bli omvald ytterligare ett år) av de nationella referensgrupperna som representeras av nationella organisationer bestående av oberoende filmskapare och producenter.

Ledamöter:

Hrafnhildur Gunnarsdóttir, (Chairman) Krumma Films, Iceland

Sami Jahnukainen, (Vice Chairman) Mouka Filmi Oy, Finland

Helle Faber, made in copenhagen, Denmark

Dag Hoel, producer, Norway

David Herdies, Momento Film, Sweden