Søk med prosjket til NP Impact verksted

23.-25- oktober 2019, Oslo

Nordisk Panorama, i samarbeid med NFI:LAB, arrangerer et tre-dagers Impact verksted i Oslo hvor norske produsenter og regissører vil bli introdusert til impact-produksjon og utfordret til å utforme strategier for egne dokumentarprosjekter.

Verkstedet ledes av Ove Rishøi Jensen og Anna J. Ljungmark, som vil presentere formatet mer generelt og sammen med deltakerne utvikle en konkret strategi for hvert av de deltakende dokumentarprosjektene. Du kan delta med et prosjekt i hvilket som helst stadium fra sen utvikling til etterproduksjon, men det er viktig at filmen har en klar retning.

Noen dokumentarer har et unikt potensial for å bidra til en nødvendig forandring i verden, liten eller stor. En god film om et viktig emne gir ofte en unik kvalitet og menneskelig vinkel til komplekse politiske og samfunnsmessige problemer. I denne workshopen får du verktøyene du trenger for å lage en strategi for aktivt å bruke dokumentarfilm for å skape forandring.

Fristen for å sende inn søknad med ditt prosjekt er onsdag 14. august. Søknad sendes direkte til Nordisk Panorama. Du vil bli varslet om utvalget senest 6. september. Verkstedet finner sted i Oslo den 23.-25. oktober 2019.

På verkstedet vil de utvalgte prosjektgruppene bli introdusert til verktøyene og mekanismene for en impact-produksjon. Denne informasjonen og kunnskapen vil i løpet av de tre dagene føre til en konkret impact og outreach-strategi for hvert av de valgte prosjektene. Presentasjonene av disse strategiene vil avslutte verkstedet på den tredje dagen.

Under veiledning fra våre erfarne veiledere, Anna J Ljungmark og Ove Rishøj Jensen, vil hver av de utvalgte dokumentarene arbeide med egne strategier og avklare:

 • Hva er den overordnede visjonen og de konkrete målene for impact-kampanjen?
 • Hvilke målgrupper sikter kampanjen mot og hvordan når du dem?
 • Hvilke partnere er relevante for å samarbeide med for de ulike målene?
 • Hvordan pitcher du prosjektet ditt til en potensiell partner utenfor dokumentarindustrien? – Hva er forskjellene mellom en tradisjonell pitch og en impact-pitch?
 • Hvilke aktiviteter og plattformer er relevante?
 • Hvordan jobber du realistisk med strategier innenfor en produksjons-/ distribusjonsplan og produksjons-/distribusjonsbudsjett?

Verkstedet holdes på svensk/dansk

Verkstedformatet

I løpet av den første dagen får du en generell innføring av virkemidler og mekanismer for impact-produksjon. Hvert prosjektteam vil bli bedt om å presentere innledende ideer og tanker om målgrupper, impact og outreach-planer.

I løpet av de neste dagene vil deltakerne arbeide mer konkret for å identifisere mulige samarbeidspartnere, nå ulike målgrupper og lage en detaljert plan for prosjektets impact-kampanje. Arbeidet vil bli gjort både i individuelle økter og i plenum. Verkstedet avsluttes med en presentasjon av deltakernes prosjekter, med strategiene utviklet under verkstedet og hva de neste trinnene i arbeidet deres vil være.

Verkstedet er åpent for norske dokumentarprosjekter, og vi oppfordrer team av regissører og produsenter å delta sammen, da verkstedet er konkret og praktisk med tanke på å utvikle prosjektets egne impact-strategier.

Hvordan søke

Verkstedet er åpent for norske filmskapere og produsenter med et relevant prosjekt.

Fristen for søknad med et prosjekt er 14. august 2019. Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet med informasjon om prosjektet, teamet og din motivasjon for å delta.

Før du begynner, vennligst ha følgende materiale klar for opplasting:

 • En 3-siders-pdf som inneholder:
  – en beskrivelse av prosjektet
  – en finansieringsplan
  – foreløpige vurderinger/tanker vedrørende impact
  – motivasjonstekst om hvorfor du ønsker å delta på verkstedet
 • Et stillbilde som representerer prosjektet.
 • En lenke til visuelt materiale (f.eks. trailer, klipp, rough-cut)
Deltakeravgift

Hvert av de deltagende prosjekter må betale en avgift på 150 € som dekker deltakelse for to personer.

For spørsmål, vennligst kontakt Lea Maria Strandbæk Sørensen via email: lea@nordiskpanorama.com eller telefon: +45 3311 5152

Reisestøtte

Det vil være mulig for prosjekter/team som er bosatt utenfor det sentrale østlandsområde å søke om reisestøtte fra NFI:LAB. Ta kontakt etter du har fått bekreftet plass på verkstedet.

 

Støttet af:                                                     Arrangeret i samarbejde med:

Nordisk Kulturfond                                 Impact NFILAB tight crop